სავიზიტო ბარათები

სავიზიტო ბარათების ციფრული მეთოდით ბეჭდვა
შესრულების ვადა: 1 დღე
ციფრული მეთოდით ბეჭდვის დროს შესაძლებელია სავიზიტო ბარათზე გრადაციების, ჩრდილების და ფოტოსურათის დაბეჭდვა.
სავიზიტო ბარათის ბეჭდვის ფასები შემდეგ ქაღალდებზე:
ცარცის ქაღალდი, ტილოს ქაღალდი, ბეჟი ტილოს ქაღალდი, ბრისტოლი.

რაოდენობა 50 ც. 100 ც.
ცალხმრივი 5 ლ. 8 ლ.
ორმხრივი 8 ლ. 12 ლ.
ლამინირება  – 2 ლ.

ფლაიერები

ფლაერის ზომა: 10×21 სმ.
ქაღალდის გრამაჟი: 170 გრ. ცარცი

რაოდენობა 6 ც. 60 ც. 600 ც. 1000 ც. 2000 ც. 3000 ც.
ფასი 5 ლ. 20 ლ. 150 ლ. 200 ლ. 270 ლ. 320 ლ.

პოსტერი A3

რაოდენობა 1 ც. 10 ც. 50 ც. 100 ც. 1000 ც.
ფასი 3 ლ. 20 ლ. 65 ლ. 100 ლ. 300 ლ.

პოსტერი A2

რაოდენობა 1 ც. 10 ც. 1000 ც.
ფასი 10 ლ. 80 ლ. 600 ლ.

ქაღალდის ჩანთები A4

ჩანთის ზომა: A4

რაოდენობა 20 ც. 100 ც. 500 ც. 1000 ც.
საცალო ფასი 6 ლ. 5 ლ. 4 ლ. 3.5 ლ.

ქაღალდის ჩანთები A3

ჩანთის ზომა: A3

რაოდენობა 20 ც. 100 ც. 500 ც. 1000 ც.
საცალო ფასი 8 ლ. 6.5 ლ. 5.8 ლ. 4.8 ლ.

მაისურებზე ბეჭდვა

ფასები მოცემულია მაისურების ჩათვლით

რაოდენობა 1 ც. 10 ც. 50 ც. 100 ც. 300 ც. 500 ც.
საცალო ფასი 18 ლ. 15 ლ. 12 ლ. 9 ლ. 8 ლ. 7 ლ.

ჭიქებზე ბეჭდვა

ფასები მოცემულია ჭიქების ჩათვლით

რაოდენობა 1 ც. 10 ც. 100 ც.
საცალო ფასი  8 ლ. 6 ლ. 5 ლ.

კეპზე ბეჭდვა

ფასები მოცემულია კეპის ჩათვლით

რაოდენობა 1 ც. 10 ც. 100 ც. 1000 ც.
საცალო ფასი  12 ლ. 10 ლ. 9 ლ.  7.5 ლ.

პოლიეთილენის პარკები

რაოდენობა კგ. 100 ც. 300 ც. 500 ც.
საქართველოში ბეჭდვა 820 ლ. 2300 ლ. 3650 ლ.
თურქეთში ბეჯდვა 4800 ლ. 7500 ლ.

დუპლეტები

დუპლეტის ზომა: 20/20 სმ

რაოდენობა 1000 ც. 3000 ც. 5000 ც. 10 000 ც.
ფასი 250 ლ. 450 ლ. 600 ლ. 1000 ლ.

ბუკლეტები

ბუკლეტის ზომა: 30/21 სმ

რაოდენობა 1000 ც. 3000 ც. 5000 ც. 10 000 ც.
ფასი 320 ლ. 600 ლ. 700 ლ. 1150 ლ.

კალმებზე ბეჭდვა

ფასები მოცემულია კალმების გარეშე

რაოდენობა 1 ც. 10 ც. 50 ც. 100 ც. 300 ც. 500 ც.
შოლკოგრაფიულად 50 80 100 125
ლაზერულად 4 30 100
რაოდენობა 100 ც. 200 ც. 300 ც. 500 ც. 1000 ც.
ტამპონურად 1 ფერი 100 115 135 170 260
ტამპონურად 2 ფერი 190 220 250 310 460
ტამპონურად 3 ფერი 385 320 360 450 660

შოკოლადების ბრენდირებული

300 ც 500 ც 1000 ც 2000 ც 3000 ც 5000 ც
5 გრ. შოკოლადი 245 ლ 425 ლ 800 ლ 1 175 ლ 1 950 ლ
10 გრ. შოკოლადი 270 ლ. 400 ლ. 780 ლ 1 480 ლ 2 170 ლ 3 540 ლ
15 გრ. შოკოლადი 380 ლ. 590 ლ. 1 125 ლ 2 180 ლ 3 200 ლ 5 230 ლ

ფართომაშტაბიანი ბეჭდვა

რაოდენობა 1 კვ/მ 10 კვ/მ 50 კვ/მ
1 კვ/მ ფასი 18 ლ. 15 ლ. 12 ლ.