სავიზიტო ბარათები

სავიზიტო ბარათების ციფრული მეთოდით ბეჭდვა
შესრულების ვადა: 1 დღე
ციფრული მეთოდით ბეჭდვის დროს შესაძლებელია სავიზიტო ბარათზე გრადაციების, ჩრდილების და ფოტოსურათის დაბეჭდვა.
სავიზიტო ბარათის ბეჭდვის ფასები შემდეგ ქაღალდებზე:
ცარცის ქაღალდი, ტილოს ქაღალდი, ბეჟი ტილოს ქაღალდი, ბრისტოლი.

რაოდენობა 50 ც. 100 ც.
ცალხმრივი 12 ლ. 17 ლ.
ორმხრივი 17 ლ. 20 ლ.

ფლაიერები

ფლაერის ზომა: 10×21 სმ.
ქაღალდის გრამაჟი: 170 გრ. ცარცი

რაოდენობა 6 ც. 60 ც. 600 ც. 1000 ც. 2000 ც. 3000 ც.
ფასი 5 ლ. 4 ლ. 150 ლ. 200 ლ. 270 ლ. 320 ლ.

პოსტერი A3

რაოდენობა 1 ც. 10 ც. 50 ც. 100 ც. 1000 ც.
ფასი 3 ლ. 25 ლ. 100 ლ. 100 ლ. 300 ლ.

პოსტერი A2

რაოდენობა 1 ც. 10 ც. 1000 ც.
ფასი 15 ლ. 120 ლ. 600 ლ.

ქაღალდის ჩანთები A4

ჩანთის ზომა: A4

რაოდენობა 20 ც. 100 ც. 500 ც. 1000 ც.
საცალო ფასი 6 ლ. 5 ლ. 4 ლ. 3.5 ლ.

ქაღალდის ჩანთები A3

ჩანთის ზომა: A3

რაოდენობა 20 ც. 200 ც. 500 ც. 1000 ც.
საცალო ფასი 10 ლ. 6.5 ლ. 5.8 ლ. 4.8 ლ.

მაისურებზე ბეჭდვა

ფასები მოცემულია მაისურების ჩათვლით

რაოდენობა 1 ც. 10 ც. 50 ც. 100 ც. 300 ც. 500 ც.
საცალო ფასი 26 ლ. 22 ლ. 20 ლ. 9 ლ. 8 ლ. 7 ლ.

ჭიქებზე ბეჭდვა

ფასები მოცემულია ჭიქების ჩათვლით

რაოდენობა 1 ც. 10 ც. 100 ც.
საცალო ფასი 8 ლ. 7 ლ. 6.5 ლ.

კეპზე ბეჭდვა

ფასები მოცემულია კეპის ჩათვლით

რაოდენობა 1 ც. 10 ც. 100 ც. 1000 ც.
საცალო ფასი 20 ლ. 17 ლ. 12 ლ.  7.5 ლ.

პოლიეთილენის პარკები

რაოდენობა კგ. 100 კგ 300 კგ 500 კგ
საქართველოში ბეჭდვა 1650 ლ. 3900 ლ. 3650 ლ.
პოლიმერული კლიშე 100 დან 350 ლარამდე 7500 ლ.

დუპლეტები

დუპლეტის ზომა: 20/20 სმ

რაოდენობა 1000 ც. 3000 ც. 5000 ც. 10 000 ც.
ფასი 450 ლ. 650 ლ. 600 ლ. 1000 ლ.

ბუკლეტები

ბუკლეტის ზომა: 30/21 სმ

რაოდენობა 1000 ც. 3000 ც. 5000 ც. 10 000 ც.
ფასი 450 ლ. 650 ლ. 700 ლ. 1150 ლ.

კალმებზე ბეჭდვა

ფასები მოცემულია კალმების გარეშე

რაოდენობა 1 ც. 10 ც. 50 ც. 100 ც. 300 ც. 500 ც.
შოლკოგრაფიულად 150 ლ. 80 ლ. 100 ლ. 125 ლ.
ლაზერულად 4 30 100
რაოდენობა 100 ც. 200 ც. 300 ც. 500 ც. 1000 ც.
ტამპონურად 1 ფერი 100 ლ. 115 ლ. 135 ლ. 170 ლ. 260 ლ.
ტამპონურად 2 ფერი 190 ლ. 220 ლ. 250 ლ. 310 ლ. 460 ლ.
ტამპონურად 3 ფერი 385 ლ. 320 ლ. 360 ლ. 450 ლ. 660 ლ.

ბრენდირებული შოკოლადები

რაოდენობა 300 ც 500 ც 1000 ც 2000 ც 3000 ც 5000 ც
5 გრ. შოკოლადი 300 ლ. 475 ლ. 900 ლ. 800 ლ. 1 175 ლ. 1 950 ლ.
10 გრ. შოკოლადი 400 ლ. 650 ლ. 1250 ლ 1 480 ლ. 2 170 ლ. 3 540 ლ.
15 გრ. შოკოლადი 750 ლ. 1200 ლ. 2200 ლ 2 180 ლ. 3 200 ლ. 5 230 ლ.

ფართოფორმატიანი ბეჭდვა

რაოდენობა 1 კვ/მ 10 კვ/მ 50 კვ/მ
1 კვ/მ ფასი 30 ლ. 25 ლ. 12 ლ.